•  
  •  

Výzva na predkaldanie ponúk

Obstarávateľ: Obec Klížska Nemá, Názov zákazky: VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V KLÍŽSKEJ NEMEJ, Stručný popis zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle súťažných pokldadov a projektovej dokumentácie v k.ú. Obce Klížska Nemí. Podrobné vymdzenie pedmetu zákazky, plnené znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako ja súťažné podklady nájdete na http:/www.klizskanema.sk/-profil-verejneho-obstaravania. Lehota na predkladanie ponúk: do 05.04. 2022, 18:00 hod.


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár