•  
 •  

Domov dôchodcov

Adresa:

Domov dôchodcov v Klížskej Nemej
ul. Sedem domov č. 1
946 20 Klížska Nemá

Telefón: 035/7795 921

Mobil: 0948 244 828

E-mail: ddklnema@stonline.sk

Zriaďovateľ: Obec Klížska Nemá

Druh a rozsah sociálnych služieb: 

 • Zariadenie pre seniorov – celoročná pobytová forma
 • kapacita – 90 miest

Riaditeľ DD: Ing. PINT  Tibor

Lekár zariadenia: MUDr. BULAJCSÍK František

Sociálna sestra: Mgr. Csilla Bekeová, telefón : 035/7895 026

Hlavná sestra: Bc. MISÁKOVÁ  Annamária, mobil : 0917 522 487 , 

Počet sestier: 2 osoby

Počet opatrovateliek: 15 osôb

Počet obslužného personálu: 17 osôb

Odborné lekárske zameranie zariadenia :

 • Poruchy pohybového ústrojenstva
 • Vysoký krvný tlak
 • Demencia staršieho veku
 • Diabetická starostlivosť
 • Psychoterapia
 • Intenzívne opatrovanie
 • 24 hodinová ošetrovateľská starostlivosť

O nás

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klížska Nemá, poskytuje sociálne služby pre starých občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov. Naše zariadenie je v prevádzke od 1. mája 1970 odkedy neustále buduje a stavia na dlhoročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti sociálnej starostlivosti.

Hlavná budova má jedno-, dvoj-, troj-, resp. štvorlôžkové izby s celkovou kapacitou 72 osôb. Všetky izby, spoločné priestory, kúpeľne a hygienické zariadenia sú bezbarierové. Z prvého poschodia je východ na priestrannú terasu kde obyvatelia domova  môžu relaxovať počas celého roka .

V našom areáli máme aj novopostavený penzión s kapacitou pre 18 osôb. Penzión pozostáva z 9 bezberiérových apartmánov vhodných aj na spoločné bývanie manželov. Penzión má taktiež aj spoločenskú miestnosť, ktorú sa dá využiť na kultúrne a spoločenské podujatia a rôzne aktivity .

V obidvoch budovách poskytujeme doživotné bývanie a komplexné služby obyvateľom (t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, varenie, obstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok ), ktorí potrebujú nepretržitú pomoc a starostlivosť o zdravie. Izby a spoločenské priestory sú vybavené vhodným nábytkom pre pohodlné relaxovanie a spánok.

Každodenne sa usilujeme o vytváranie rovnakých podmienok pre seniorov na aké boli zvyknutí počas ich doterajšieho života. Počas letných mesiacoch sú v našom zelenom areáli rozmiestnené lavičky, záhradné stoly a stoličky ako i altánok . Duchovnú opateru zabezpečujú predstavitelia katolíckej a reformovanej cirkvi pravidelnými bohoslužbami.

Máme vlastnú kuchyňu, kde pripravujeme chutnú domácu stravu, ktorá vo významnej miere skvalitňuje pobyt  obyvateľov v našom domove.

Základné sociálne služby Domova dôchodcov v Klížskej Nemej

 • celoročná pobytová zdravotná, sociálna a ošetrovateľská starostlivosť
 • odborná lekárska starostlivosť – chirurg, neurológ
 • psychiater
 • podávanie liekov pod odborným dozorom sestričiek
 • 24.-hodinová ošetrovateľská starostlivosť
 • pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní, jedení, pohybe v domove a parku
 •  rehabilitácia a ….masáže
 • sociálne poradenstvo a právna ochrana klienta
 • pravidelné Bohoslužby
 • stravovanie 5 krát denne, pre diabetikov 6 krát denne
 • podávanie jedla podľa želania v jedálni domova alebo priamo v izbe klienta
 • bezbarierové vybavenie izieb a  bezbarierový vstup na terasu budovy
 • každá izba je vybavená zariadením na prijatie TV signálu
 • bezplatný signalizačný systém penziónu a telefonické spojenie s ambulanciou
 • vybavenie izby podľa vlastného výberu
 • údržba zelene v parku a využitie relaxačných miest v areáli
 • individuálne aktivity, napr.  záhradkárske hobby
 • bezplatná doprava na odborné lekárske vyšetrenia
 • poštové služby a nákup dennej tlače
 • upratovanie, pranie, žehlenie a oprava šatstva
 • zabezpečenie kaderníka, pedikury,  manikury
 • pravidelné návštevy  termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi
 • návšteva kultúrnych aktivít v okrese Komárno
 • výlety do regiónu Západného Slovenska a severného Maďarska
 • týždenné nákupy podľa individuálnych požiadaviek obyvateľov domova
 • bezplatná ochrana cenín a majetku
 • parkovisko pre návštevníkov Domova dôchodcov

Fotogaléria

Domov dôchodcov - MDŽ 2013

Domov dôchodcov - MDŽ 2013
Domov dôchodcov - MDŽ 2013

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár