•  
  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
televizné lužby cez internet Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
0.00 €
internetové služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
45.59 €
Návratná finančná výpomoc - COVID-19 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ministerstvo financií SR
7611.00 €
audítorské práce Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ing. Ľudovít Fiala
3780.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 296219-2018 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0.00 €
dodatok č. 2. k Úverovej zmluve č. 295219-2019 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0.00 €
spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BE-SOFT a.s.
0.00 €
vytvorenie webstránky Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
spracovateľská zmluva Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutie dotácie DPO rok 2020 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
predaj motorového vozidla Odb.: Patrícia Machatová Siposová
Dod.: Obec Klížska Nemá
50.00 €
hrobové Odb.: Konczová Margita
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Soós Lehel
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Soós Lehel
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Buzásová Klara
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Bekeová Erika
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Bekeová Erika
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
hrobové Odb.: Beke Pál
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Beke Pál
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Vörösová Irena
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Nagy Laura
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Varga Márta
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
hrobové Odb.: Varga Márta
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Varga Márta
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Varga Márta
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Varga Márta
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
hrobové Odb.: Eőzse Mária
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
vyhotovenie energetického auditu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: energium s.r.o.
1941.60 €
vyhotovenie energetického auditu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: energium s.r.o.
1941.60 €
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
536952.00 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: VT Projekt & Consulting s.r.o.
1200.00 €
dodatok k úverovej zmluve Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0.00 €
dodatok k úverovej zmluve Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Environmentálny fond
1572.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Domonkosová Zuzana Bc.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Domonkosová Zuzana Bc.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Domonkosová Zuzana Bc.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Domonkosová Zuzana Bc.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Vymáhanie pohladávok Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SLONI s.r.o.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BCF s.r.o.
0.00 €
Nakladanie s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: FFC Slovensko s.r.o.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gergely Szalay
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Terézia Nagyová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Terézia Nagyová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Hugo Beke
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Adrťiana Szevecseková
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Adrťiana Szevecseková
Dod.: obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Sidónia bekeová
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eleonóra Némethová
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eleonóra Némethová
Dod.: obec Klížska Nemá
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Simkóová A.
Dod.: Obec Klížska Nemá
30.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alexander Herberger
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Margita Lakatosová
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ferdinadn Nagy
Dod.: obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Bekeová baráthová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Bekeová baráthová
Dod.: obec Veľké Kosihy
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Bekeová baráthová
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Bekeová baráthová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Marta Staňková
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Marta Staňková
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Marta Staňková
Dod.: obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Martin Predný
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Georgina Lakyová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Élesztősová
Dod.: obec Klížska Nemá
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Žaneta Takácsová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Amália Vörösová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Darina Kissová
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Libai
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Gertrúda Lukácsová
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: štefan Szabó
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Takácsová
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Márton Kopócs
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Považanová ing.
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Salma
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Štefan Varjú
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Štefan Varjú
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Rozália Szalay ing.
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Priska Csicsaiová
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Szabóová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: valéria Gruzmanová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
Vymáhanie pohľadávok Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SLONI s.r.o.
2519.05 €
Audítorské služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ing. Ľudovít Fiala
2160.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
Vecné bremeno - pozemok - el. vedenie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
5037.00 €
pozemok Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
390.00 €
WiFiEU4 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: IP HOME Slovakai s.r.o.
14688.00 €
odpredaj pozemku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Domonkosová Zuzana Bc.
140.00 €
Osvetlenie a ozvučenie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1700.00 €
4 ks stánkov pre miestnych výrobcov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1800.00 €
műsor szolgáltatás Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Kuti Disco Studio
1580.00 €
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
6315.66 €
kúpa lode Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SHIPTECH s. r. o.
46000.00 €
finančné dotácie na poskytnutie sociálnych služieb Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
494208.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Németh Márk
Dod.: obec Klížska Nemá
635.80 €
kúpa strojov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Medzičilizie a.s.
1.20 €
zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy PZ Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: EKO Window, s.r.o
10050.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Min. vnútra SR
9650.00 €
Zabezpečenie vystupujúceho na kultúrnom podujatí Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Csanda Szilvia
1000000.00 HUF
bezplatné užívanie povodň. záchranný vozík Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
13840.54 €
zámena pozemkov Odb.: Juraj Czirfusz
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.01 €
Chute podunajskej prírody - organizovanie festivalau Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Festivitas eventum, s.r.o.
39000.00 €
zriadenie záložného práva Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0.00 €
blankozmenka Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0.00 €
úverová zmluva na predfinancovanie "Chute podunajskej prírody" proj.č. SKHU/1601/1.1/258 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
135643.18 €
dohoda o vypňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0.00 €
úverová zmluva na financovanie podielu vlastných zdrojov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
7139.11 €
ukončenie nájomného vzťahu Odb.: Táborová Beáta
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Tóth Atttila
Dod.: Obec Klížska Nemá
120.09 €
zámena pozemkov Odb.: Juraj Czirfusz
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
stavebné práce - úprava verejného priestranstva v parku oddychu v obci Klížska Nemá - pódium Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Renostavmal s.r.o.
39726.66 €
darovanie finančnej hotovosti - detské ihrisko Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
3000.00 €
zber ekektroodpadu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ROVAMI s.r.o.
0.00 €
zber starých vozidiel Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BCF s.r.o.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: manželia Beke
Dod.: Obec Klížska Nemá
1689.80 €
dotácia DPO Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Balla Erzsébet
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Lázok Mgr.
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Etela Nechalová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
Zabezpečenie vystupujúceho na kultúrnom podujatí Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Kuti Disco Studio
510.00 HUF
Zabezpečenie sociálnej služby v Domove dôchodcov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
453357.00 €
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby v súlade so zák. 18/2018 Z.z Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ITAK s.r.o.
0.00 €
Stavebné práce Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Renostavmal s.r.o.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Zápasoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Horváth Ľudovít
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Vangelová Monika
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Németh alexander
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Šamuová Kristína
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Lengyelová Marta
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Tóthová beáta
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
nájom bytu Odb.: Horváth Julianna
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
hrobové miesto Odb.: Szemerei Karol
Dod.: obec Klížska Nemá
0.00 €
hrobové miesto Odb.: Czirók Pavol
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
hrobové miesto Odb.: Takács Valéria
Dod.: obec Klížska Nemá
0.00 €
hrobové miesto Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Horváth Imrich
0.00 €
Projekt TownTwinning Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: VF Projekt & Marketing
0.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ELEKOS
0.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SSE stredoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Kolozsnéma Óvoda feújítása Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Bethlem Gábor Alapkezelő Zrt.
22000000.00 €
audítorska správa 2017 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: RIGHTAUDIT, s.r.o.
0.00 €
z.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi § 12 Odb.: ÚPSVaR
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
Z.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi ô10 Odb.: ÚPSVaR
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
Projekt Town Twinning Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: VF Projekt & Marketing
1.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
pohrené miesto Odb.: Lakatos Roland
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
pohrené miesto Odb.: Zöldová eleonóra
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
pohrené miesto Odb.: Bekeová Katarína
Dod.: obec Klížska Nemá
20.00 €
pohrené miesto Odb.: Molnárová Valéria
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
ozvzučenie kultúrneho podujatia Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ferenczi Kornél
1800.00 €
posytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MAS DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
4520.00 €
NSK - Tabule - LEADER 2017 Odb.: Obec Číčov
Dod.: obec Klížska Nemá
0.00 €
Fellépő biztosítása a rendezvényre Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Kuti Disco Studio
390.00 HUF
Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1750.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - detské ihrisko Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra
200.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dotácia DD Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
345600.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Domonkosová Zuzana Bc.
54.00 €
Kúpna zmluva - záhradná technika - pracovné stroje Odb.: Kolozsnéma n.o.
Dod.: HOBBY Németh s.r.o.
4893.22 €
aktivačná činnosť Odb.: ÚPSVaR
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
zabezpečenie pitnej vody Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZsVAK, a.s.
0.00 €
zabezpečenie pitnej vody Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZsVAK, a.s.
0.00 €
zabezpečenie pitnej vody Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZsVAK, a.s.
0.00 €
zabezpečenie pitnej vody Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZsVAK, a.s.
0.00 €
zabezpečenie pitnej vody Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZsVAK, a.s.
0.00 €
nájom Odb.: Mediante s.r.o.
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
nájom pohrebného miesta Odb.: Majcsáková Mária
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
audítorské práce Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: RIGHTAUDIT, s.r.o.
450.00 €
nájom pohrebného miesta Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Morvayová Petronela
20.00 €
nájom pohrebného miesta Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Morvayová Petronela
20.00 €
nájom pohrebného miesta Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Buzásová Klára
20.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Natur-Pack a.s.
0.00 €
práce pre občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
nájom Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: AGROČAT a.s
810.18 €
výpožička Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Min. vnútra SR
1541.16 €
nájomné Odb.: Gamota Trading s.r.o.
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
telefon pevná linka Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
0.00 €
telefon pevná linka Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia materskej škôlky na úsporu enegie, s využitím obnoviteľných zdrojov energie v obci Klížska Nemá Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: IRONEX s.r.o.
199840.21 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BCF s.r.o.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BCF s.r.o.
0.00 €
finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - Domov dôchodcov v Klížskej Nemej Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
345600.00 €
zabezpečenie účinkujúceho Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Patrik Hajko
420.00 €
triedený zber odpadu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: EnviWork s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie účinkujúceho Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Kuti Disco Studio
480.00 €
triedený zber odpadov elektrických a elektronických zariadení Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: EnviWork s.r.o.
0.00 €
Šanca na zamestnanie dodatok č. 1 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Lacza František
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
Šanca na zamestnanie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
audítorská správa za rok 2014 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: RIGHTAUDIT, s.r.o.
0.00 €
register SHR Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
poskytnutie poradenstva - kamerový systém Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MARVILL S R:O:
7560.00 €
vypracovanie PHSRO obce Klížska Nemá Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra
0.00 €
Vypracovanie ziadosti o NFP, zabezpečenie VO Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: J One
0.00 €
združenie fin. prostriedkov - cyklotrasa Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Regionálne združenie - Váh Dunaj Ipeľ
0.00 €
ničenie škodcov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Román Gábor
0.00 €
Bezpečnostný technik Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BOSP & AT, s.r.o.
0.00 €
telefón - pevná linka Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
0.00 €
servis domovej čistiarne odpadových vôd Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BIOCLAR servis s.r.o.
0.00 €
zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Orange
0.00 €
kamrový systém - kúpna zmluva Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: IRONEX s.r.o.
99620.84 €
poistenie kam. systému Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
644.42 €
Kamerový systém Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: IRONEX s.r.o.
0.00 €
kamerový systém - techn. údržba Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: KomBit-Alarm spol. s.r.o.
0.00 €
mobil Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Orange
45.00 €
servisné práce Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BIOCLAR servis s.r.o.
0.00 €
telefón - pevná linka Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
29.00 €
zabezpečenie bezp. tech. pož. ochr. Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BOSP & AT, s.r.o.
0.00 €
denaturalizácia Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Román Gábor
60.00 €
združenie fin. prostriedkov - cyklotrasa Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Regionálne združenie - Váh Dunaj Ipeľ
150.00 €
nájom kult. domu Odb.: Blechová Enikő
Dod.: Obec Klížska Nemá
90.00 €
nájom kult. domu Odb.: MEKKA s.r.o.
Dod.: Obec Klížska Nemá
30.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Földesová Helena
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Szabó Ondrej
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nenávratná dotácia Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
89457.36 €
Záložné právo Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MDVaRR SR
136470.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Vörösová Alžbeta
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Vörösová Alžbeta
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Nagyová Magdaléna
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Salmová Eva
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
Zabezpečenie zberu a odvozu batériek a akumlátorov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: INSA, s r.o.
0.00 €
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BE-SOFT a.s.
360.00 €
zabezpečenie kult. programu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Kuti Disco Studio
480000.00 HUF
poskytovanie internetovej služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
60.00 €
finačný príspevok na soc. služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
345600.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €
záložná zmluva 8 bj mDVaRR SR Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozv. SR
389920.00 €
prenájom bytu Odb.: Vangelová Monika
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Šamuová Kristína
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Horváth Ľudovít
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Németh alexander
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Lengzelová Marta
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Táborová Beáta
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Hörömpöli Andrea
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
prenájom bytu Odb.: Horváth Julianna
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZsVAK, a.s.
0.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
12.00 €
nájom bytového domu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: TONEX spol s.r.o
0.00 €
údržba budovy obecného úradu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: RAC. spol. s r.o.
14828.47 €
úrazové poistenie zamestnancov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €
povinné poistenie mot. vozidla Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
779.03 €
havarijné poistenie motor. vozidiel Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
779.03 €
audítorská správa Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: RIGHTAUDIT, s.r.o.
280.00 €
kúpa bytového domu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: TONEX spol s.r.o
389920.00 €
Kúpa špeciálneho motorového vozidla Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
23000.00 €
záložné právo Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ŠFRB SR
395000.00 €
zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: B end V Pro s.r.o.
950.00 €
Kúpa špeciálneho motorového vozidla Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: DANUBIASERVICE a.s.
29970.00 €
dotácia Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0.00 €
dotácia Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
380.00 €
dotácia Odb.: ÚPSVaR
Dod.: Obec Klížska Nemá
380.00 €
dotácia Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MDVaRR SR
136470.00 €
zmluva na dodanie tovaru Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Sánka Igor
1188.00 €
orkasné kríky Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Attila Marosi
950.00 €
obrubníky Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BA-MZ-STAV s.r.o.
152.00 €
altánok Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: JEG s.r.o.
1197.60 €
zmluva na dodanie tovaru Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Attila Marosi
1112.45 €
dodanie tovaru Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ABRIS s.r.o.
1890.40 €
predaj pozemku Odb.: Vörös Štefan
Dod.: Obec Klížska Nemá
555.90 €
Úver ŠFRB SR - bj Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ŠFRB SR
253440.00 €
dodanie tovaru Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ABRIS s.r.o.
1890.40 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Grantprojekt s.r.o.
150.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Komunálna spol.s.r.o.
6.50 €
predaj nehnuteľností Odb.: Judita Tarcsiová
Dod.: Obec Klížska Nemá
1426.36 €
zabezpečenie učinkujúceho Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Kuti Disco Studio
950.00 €
predaj nehnuteľností Odb.: Judita Tarcsiová
Dod.: Obec Klížska Nemá
1426.36 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Dobosi Július
5130.00 €
vecné bremeno Odb.: Katonová Alica
Dod.: Obec Klížska Nemá
208.00 €
predaj pozemkju Odb.: Bekeová Erika
Dod.: Obec Klížska Nemá
3929.40 €
predaj pozemku Odb.: Oláh Peter
Dod.: Obec Klížska Nemá
857.50 €
zber a prepravu zložiek KO Odb.: REVENGE, as. org. zložka
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom za hrobové miesto Odb.: Pivodová Helena
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom za hrobové miesto Odb.: Nagzová Viola
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom za hrobové miesto Odb.: Ferencyzová Alžbeta
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom za hrobové miesto Odb.: Hegedűsová Helena
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom za hrobové miesto Odb.: Odler Róbert
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom za hrobové miesto Odb.: Libai Ladislav
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
slávnosti tradičných ľudových piesní a tancov Odb.: Erika bekeová
Dod.: MAS DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
1052.70 €
slávnosti tradičných ľudových piesní a tancov Odb.: Erika bekeová
Dod.: MAS DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
1052.70 €
nákup tovaru Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Obec Klížska Nemá
6700.00 €
Nafukovací hrad Odb.: Erika bekeová
Dod.: REATEK SK s.r.o.
1200.00 €
zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: Ing.Beatrix Fazekas
Dod.: Obec Klížska Nemá
1020.00 €
prenájom pozemku Odb.: TONEX, spol.s.r.o.
Dod.: Obec Klížska Nemá
1.00 €
nájom pohrebného miesta Odb.: Edita Vargová
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom pohrebného miesta Odb.: Lakyová Georgína
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
stavebné povolenie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Obec Klížska Nemá
0.00 €
rozvoj sociálnych služieb Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
6000.00 €
oznámenie začatia sta. kon. Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Obec Klížska Nemá
33.00 €
kultúrműsor Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Rebstar Kft.
210000.00 HUF
nájom - KD Odb.: MEKKA s.r.o.
Dod.: Obec Klížska Nemá
30.00 €
nájom - KD Odb.: ZEPTER s.r.o.
Dod.: Obec Klížska Nemá
30.00 €
nájom - KD Odb.: Hörömpöli Andrea
Dod.: Obec Klížska Nemá
30.00 €
nájom - KD Odb.: Hörömpöli Andrea
Dod.: Obec Klížska Nemá
30.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Aranyászová Margita
Dod.: Obec Klížska Nemá
20.00 €
nájom pohrebného miesta Odb.: Magdaléna Molnárová
Dod.: Obec Klížska Nemá
10.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Molnárová Magdalén
30.00 €
dodanie tovatu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: IRONEX s.r.o.
103096.80 €
dotácia Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
345600.00 €
kúpna zmluva - Botliková Odb.: Botliková Marta
Dod.: Obec Klížska Nemá
550.90 €

Archív

zamenna zmluva
Zámenná zmluva - obec Klížska Nemá a Rád svätého Benedikta
pohrebisko 113
pohrebisko - Dezider Beke
pohrebisko 114
pohrebisko - Bekeová sidónia
pohrebisko 115
pohrebisko Bekeová Sidónia
pohrebisko 116
pohrebisko - Szevecsoková Adrinna
pohrebisko 117
pohrebisko - Domonkos Judita
pohrebisko 118
Pohrebisko Anna Gavajdová
pohrebisko 119
Pohrebisko - Ančin Štefan
zmena uzivania stavby
Rosendorfsky - Zmena užívania stavby
koaudacne rozhodnutie
Zmena stavby - kolaudačné rozhodnutie
auditorska sprava 2012
Audítorská správa za rok 2012
DD Ministerstvo
Dotácia na rok 2012
Kupna zmluva Bekeova
Kúpna zmluva Bekeová Baráthová Mária
Liliom - Balazs Feco
CSEMADOK NAP Balász Fecó
Najomna GAMOTA
Nájomná zmluva - GAMOTA a.s.
zamenna zmluva
zámenná zmluva medzi obcou Klížska Nemá a Rád. sv. Ben.
dodatok c l ku kupnej zlmuve
Bekeová Baráthová dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
pohrebisko 123
pohrebisko - Simkó
pohrebisko 122
pohrebisko - Horváthová
pohrebisko 121
pohrebisko - Gyepes - Póth
pohrebisko 120
pohrebisko - Sörös
pohrebisko 119
pohrebisko - Ančin
pohrebisko 118
pohrebisko - Gavajdová
pohrebisko 117
pohrebisko - Domonkos
pohrebisko 116
pohrebisko - Szevecseková
pohrebisko 115
pohrebisko - Bekeová
pohrebisko 114
pohrebisko - Bekeová
pohrebisko 113
pohrebisko - Beke
pohrebisko 124
nájomné
AP-Netline,s.r.o.
Dotatok - o poskytnutí verejnej elektronickej komunikačnej služby
ASA komunalny odpad
Dodatok k Zmluve o nakladadní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
Komunlana poistovna
Zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Rakoczi szovetseg
Támogatási szerződés - Zmluva o poskytnutí podpory
pohrebisko 129
Nájomná zmluva - pohr. Etela Puzsérová
pohrebisko 130,
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Ľudmila Dobrzsánszka
pohrebisko 131
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Ľudmila Dobrzsánszka
pohrebisko 132
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Horváth Norbert
pohrebisko 128
Nájomná zmluva hrobové miesto - Domov dôchodcov v Klížskej Nemej
pohrebisko 127
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Váradyová Emma
pohrebisko 126
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Váradyová Emma
pohrebisko 125
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Kálóczyová Alžbeta
DD - MPSVaR 2013
Domov dôchodcov Klížska Nemá - MPSVaR SR zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
LAMA dodavka plynu
Obec Klížska Nemá - LAMA energy - zmluva na dodávku zemného plynu
Kupna zmluva Tarcsi
Kúpna zmluva uzavretá dňa 07. 03. 2013 medzi obcou Kl. Nemá a manž. Tarcsi
VO ponton
Príkazná zmluva - zabezpečenie verejného obstarávanie pontónu
ZoDinf.tab.ponton
Zmluva o dielo na dodanie inf. tab. - ponton
Zmulva o dodavke prac HUSK
Zmluva o dodávka prác a služieb - HUSK - RRAKN

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár