•  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 358)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1422 071 DPO SR - dotácia Odb.: obec Klížska Nemá
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
IROP-CLLD-ADF9-512-002-001 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie soc.služby na rok 20221 Odb.: obec Klížska Nemá
Dod.: Miestna akčná skupina DŽO
100 000 €
77 2022 Nákup a dodávka 3 ks priemyslených práčék Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Benedikt Procházka - PROBE
38 412 €
76 2022 Nákup a dodávka nábytku pre domov dôchodcov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: DREVONA INTERIORS s.r.o.
28 144.74 €
75 2022 Nákup a dodávka zdravotného vybavenia a nábytku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: PROMA REHA Slovakia s.r.o.
41 837 €
75 2022 Nákup a dodávka zdravotného vybavenia a nábytku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: PROMA REHA Slovakia s.r.o.
41 837 €
IROP-CLLD-ADF9-512-002-001 Modernizácia DD Klížska Nemá Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MAS DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
100 000 €
1109/2022-M_ODFSS Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie soc.služby na rok 2022 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
642 288 €
19 1 2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Gejza Szabó a Júlia Szabóová
Dod.: Obec Klížska Nemá
191.80 €
218 2021 Kúpna zmluva Odb.: Ján Ledecký
Dod.: Obec Klížska Nemá
15 000 €
138/2021 Výstavba zar. na využ. vybr. druhov OZE Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: HELORO s.r.o.
79 026.42 €
SKHU/WETA/1901/4.1/126 Partnesrká dohoda Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.:
0 €
92/2021 Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: štatistický úrad SR
0 €
55 2 2021 nájom hrobového miesta Odb.: Peter Kiss
Dod.: Obec Klížska Nemá
10 €
100 2 2021 nájom hrobového miesta Odb.: Horváth Julianna
Dod.: Obec Klížska Nemá
30 €
72 2 2021 nájom hrobového miesta Odb.: Horváth Julianna
Dod.: Obec Klížska Nemá
20 €
21 2 2021 nájom hrobového miesta Odb.: Zuzana Ledeczká
Dod.: Obec Klížska Nemá
20 €
207 2021 nájom hrobového miesta Odb.: Eva Tóthová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20 €
110004043 zamestnávateľská zmluva Odb.: Domov dôchodcov
Dod.: UNIQA
0 €
104 2 2021 nájom hrobového miesta Odb.: Silvia Kádárová
Dod.: Obec Klížska Nemá
20 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív

zamenna zmluva
Zámenná zmluva - obec Klížska Nemá a Rád svätého Benedikta
pohrebisko 113
pohrebisko - Dezider Beke
pohrebisko 114
pohrebisko - Bekeová sidónia
pohrebisko 115
pohrebisko Bekeová Sidónia
pohrebisko 116
pohrebisko - Szevecsoková Adrinna
pohrebisko 117
pohrebisko - Domonkos Judita
pohrebisko 118
Pohrebisko Anna Gavajdová
pohrebisko 119
Pohrebisko - Ančin Štefan
zmena uzivania stavby
Rosendorfsky - Zmena užívania stavby
koaudacne rozhodnutie
Zmena stavby - kolaudačné rozhodnutie
auditorska sprava 2012
Audítorská správa za rok 2012
DD Ministerstvo
Dotácia na rok 2012
Kupna zmluva Bekeova
Kúpna zmluva Bekeová Baráthová Mária
Liliom - Balazs Feco
CSEMADOK NAP Balász Fecó
Najomna GAMOTA
Nájomná zmluva - GAMOTA a.s.
zamenna zmluva
zámenná zmluva medzi obcou Klížska Nemá a Rád. sv. Ben.
dodatok c l ku kupnej zlmuve
Bekeová Baráthová dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
pohrebisko 123
pohrebisko - Simkó
pohrebisko 122
pohrebisko - Horváthová
pohrebisko 121
pohrebisko - Gyepes - Póth
pohrebisko 120
pohrebisko - Sörös
pohrebisko 119
pohrebisko - Ančin
pohrebisko 118
pohrebisko - Gavajdová
pohrebisko 117
pohrebisko - Domonkos
pohrebisko 116
pohrebisko - Szevecseková
pohrebisko 115
pohrebisko - Bekeová
pohrebisko 114
pohrebisko - Bekeová
pohrebisko 113
pohrebisko - Beke
pohrebisko 124
nájomné
AP-Netline,s.r.o.
Dotatok - o poskytnutí verejnej elektronickej komunikačnej služby
ASA komunalny odpad
Dodatok k Zmluve o nakladadní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
Komunlana poistovna
Zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Rakoczi szovetseg
Támogatási szerződés - Zmluva o poskytnutí podpory
pohrebisko 129
Nájomná zmluva - pohr. Etela Puzsérová
pohrebisko 130,
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Ľudmila Dobrzsánszka
pohrebisko 131
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Ľudmila Dobrzsánszka
pohrebisko 132
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Horváth Norbert
pohrebisko 128
Nájomná zmluva hrobové miesto - Domov dôchodcov v Klížskej Nemej
pohrebisko 127
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Váradyová Emma
pohrebisko 126
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Váradyová Emma
pohrebisko 125
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Kálóczyová Alžbeta
DD - MPSVaR 2013
Domov dôchodcov Klížska Nemá - MPSVaR SR zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
LAMA dodavka plynu
Obec Klížska Nemá - LAMA energy - zmluva na dodávku zemného plynu
Kupna zmluva Tarcsi
Kúpna zmluva uzavretá dňa 07. 03. 2013 medzi obcou Kl. Nemá a manž. Tarcsi
VO ponton
Príkazná zmluva - zabezpečenie verejného obstarávanie pontónu
ZoDinf.tab.ponton
Zmluva o dielo na dodanie inf. tab. - ponton
Zmulva o dodavke prac HUSK
Zmluva o dodávka prác a služieb - HUSK - RRAKN

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár