•  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 386)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZML-OU-93/001/2023 Nábytok pre Domov dôchodcov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Viktor Priškin Nábytok a byt.doplnky
33 360 €
92-001/2023 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
171.10 €
OU-ZML-90-001/2023 Kuchynské zariadenia pre DD Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: DK Profi s. r. o.
13 500 €
MC22052023-001 vytvorenie webovej stránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: webex digital s.r.o.
180 €
20/003/23 poskytnutie úveru Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Prima banka Slovensko a s
60 167.45 €
Dodatok č. 1 Modernizácia DD Kl. Nemá II Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Miestna akčná skupina DŽO
60 167.45 €
IROP-CLLD-ADF9-512-002-003 Dodatok č. 1 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Miestna akčná skupina DŽO
60 167.45 €
ZM-78-001/2023 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
OU-KZ-76/2023 Predaj nehnuteľnosti Odb.: MARCO INVEST s r o
Dod.: Obec Klížska Nemá
8 000 €
48/2023 servisné činnosti Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: tnTEL, s. r. o.
58.33 €
ZML-63/2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
83 500.46 €
zál.pr. 20/002/23 zriadenie záložného práva Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Prima banka Slovensko a s
120 000 €
ZM-62/2023 Dielo-VÝSTAVBA ZARIADENí NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE Odb.: obec Klížska Nemá
Dod.: CoolStav, s. r. o.
98 509.60 €
20/002/23 municipálny úver Odb.: obec Klížska Nemá
Dod.: Prima banka Slovensko a s
100 000 €
1662/2023-M_ODFSS poskytovanie finančného príspevku Odb.: obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
672 264 €
23/14/054/16 poskytovanie finančného príspevku Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
8 517.60 €
27/2023 Komunikačný a signalizačný systém Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: tnTEL, s. r. o.
15 291.29 €
12/2022 Dielo-VÝSTAVBA ZARIADENí NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: CoolStav, s. r. o.
98 509.60 €
160/2022 predaj nehnuteľnosti Odb.: Buzásová Klára
Dod.: Obec Klížska Nemá
1 610 €
140-001 2022 SCHAB CAT 10.1 típusú kishajó Odb.: Partner Hajózási Vállalkozás Ihászné Horváth Anita E.V.
Dod.: Obec Klížska Nemá
3 800 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív

zamenna zmluva
Zámenná zmluva - obec Klížska Nemá a Rád svätého Benedikta
pohrebisko 113
pohrebisko - Dezider Beke
pohrebisko 114
pohrebisko - Bekeová sidónia
pohrebisko 115
pohrebisko Bekeová Sidónia
pohrebisko 116
pohrebisko - Szevecsoková Adrinna
pohrebisko 117
pohrebisko - Domonkos Judita
pohrebisko 118
Pohrebisko Anna Gavajdová
pohrebisko 119
Pohrebisko - Ančin Štefan
zmena uzivania stavby
Rosendorfsky - Zmena užívania stavby
koaudacne rozhodnutie
Zmena stavby - kolaudačné rozhodnutie
auditorska sprava 2012
Audítorská správa za rok 2012
DD Ministerstvo
Dotácia na rok 2012
Kupna zmluva Bekeova
Kúpna zmluva Bekeová Baráthová Mária
Liliom - Balazs Feco
CSEMADOK NAP Balász Fecó
Najomna GAMOTA
Nájomná zmluva - GAMOTA a.s.
zamenna zmluva
zámenná zmluva medzi obcou Klížska Nemá a Rád. sv. Ben.
dodatok c l ku kupnej zlmuve
Bekeová Baráthová dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
pohrebisko 123
pohrebisko - Simkó
pohrebisko 122
pohrebisko - Horváthová
pohrebisko 121
pohrebisko - Gyepes - Póth
pohrebisko 120
pohrebisko - Sörös
pohrebisko 119
pohrebisko - Ančin
pohrebisko 118
pohrebisko - Gavajdová
pohrebisko 117
pohrebisko - Domonkos
pohrebisko 116
pohrebisko - Szevecseková
pohrebisko 115
pohrebisko - Bekeová
pohrebisko 114
pohrebisko - Bekeová
pohrebisko 113
pohrebisko - Beke
pohrebisko 124
nájomné
AP-Netline,s.r.o.
Dotatok - o poskytnutí verejnej elektronickej komunikačnej služby
ASA komunalny odpad
Dodatok k Zmluve o nakladadní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
Komunlana poistovna
Zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Rakoczi szovetseg
Támogatási szerződés - Zmluva o poskytnutí podpory
pohrebisko 129
Nájomná zmluva - pohr. Etela Puzsérová
pohrebisko 130,
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Ľudmila Dobrzsánszka
pohrebisko 131
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Ľudmila Dobrzsánszka
pohrebisko 132
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Horváth Norbert
pohrebisko 128
Nájomná zmluva hrobové miesto - Domov dôchodcov v Klížskej Nemej
pohrebisko 127
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Váradyová Emma
pohrebisko 126
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Váradyová Emma
pohrebisko 125
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Kálóczyová Alžbeta
DD - MPSVaR 2013
Domov dôchodcov Klížska Nemá - MPSVaR SR zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
LAMA dodavka plynu
Obec Klížska Nemá - LAMA energy - zmluva na dodávku zemného plynu
Kupna zmluva Tarcsi
Kúpna zmluva uzavretá dňa 07. 03. 2013 medzi obcou Kl. Nemá a manž. Tarcsi
VO ponton
Príkazná zmluva - zabezpečenie verejného obstarávanie pontónu
ZoDinf.tab.ponton
Zmluva o dielo na dodanie inf. tab. - ponton
Zmulva o dodavke prac HUSK
Zmluva o dodávka prác a služieb - HUSK - RRAKN

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár