•  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 314)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21-5/2021 testovanie COVID-19 Odb.: obec Klížska Nemá
Dod.: ZaMED Komárno, s.r.o.
12/2021 1290/2021-M_ODFSS finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: MPSVaR
606912 €
23-4/2021 testovanie COVID-19 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZaMED Komárno, s.r.o.
18-3/2021 testovanie COVID-19 Odb.: obec Klížska Nemá
Dod.: ZaMED Komárno, s.r.o.
18-2/2021 testovanie COVID-19 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZaMED Komárno, s.r.o.
17/2021 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ZaMED Komárno, s.r.o.
270 2020 tablety Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: štatistický úrad SR
0 €
SITB--2020/001686-001 tlačiáreň, multifunkčná čítacie zar..... Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
1541.16 €
267 2 2020 televizné lužby cez internet Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
0 €
267 1 2020 internetové služby Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: SlovakTelekom a.s.
45.59 €
2020/128/0633 Návratná finančná výpomoc - COVID-19 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ministerstvo financií SR
7611 €
2020/062 audítorské práce Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Ing. Ľudovít Fiala
3780 €
KN1/AC/ZAM/202016589/1 pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0 €
KN1/AC/ZAM/2020/16584/1 pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: ÚPSVaR KN
0 €
296219-2018 142 2020 Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 296219-2018 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0 €
295259-2018 141 2020 dodatok č. 2. k Úverovej zmluve č. 295219-2019 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
0 €
113 2020 spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: BE-SOFT a.s.
0 €
99 2 2020 vytvorenie webstránky Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: wbx, s.r.o.
0 €
99-1 2020 spracovateľská zmluva Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: wbx, s.r.o.
0 €
1420 047 77/2020 Zmluva o poskytnutie dotácie DPO rok 2020 Odb.: Obec Klížska Nemá
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €

Archív

zamenna zmluva
Zámenná zmluva - obec Klížska Nemá a Rád svätého Benedikta
pohrebisko 113
pohrebisko - Dezider Beke
pohrebisko 114
pohrebisko - Bekeová sidónia
pohrebisko 115
pohrebisko Bekeová Sidónia
pohrebisko 116
pohrebisko - Szevecsoková Adrinna
pohrebisko 117
pohrebisko - Domonkos Judita
pohrebisko 118
Pohrebisko Anna Gavajdová
pohrebisko 119
Pohrebisko - Ančin Štefan
zmena uzivania stavby
Rosendorfsky - Zmena užívania stavby
koaudacne rozhodnutie
Zmena stavby - kolaudačné rozhodnutie
auditorska sprava 2012
Audítorská správa za rok 2012
DD Ministerstvo
Dotácia na rok 2012
Kupna zmluva Bekeova
Kúpna zmluva Bekeová Baráthová Mária
Liliom - Balazs Feco
CSEMADOK NAP Balász Fecó
Najomna GAMOTA
Nájomná zmluva - GAMOTA a.s.
zamenna zmluva
zámenná zmluva medzi obcou Klížska Nemá a Rád. sv. Ben.
dodatok c l ku kupnej zlmuve
Bekeová Baráthová dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
pohrebisko 123
pohrebisko - Simkó
pohrebisko 122
pohrebisko - Horváthová
pohrebisko 121
pohrebisko - Gyepes - Póth
pohrebisko 120
pohrebisko - Sörös
pohrebisko 119
pohrebisko - Ančin
pohrebisko 118
pohrebisko - Gavajdová
pohrebisko 117
pohrebisko - Domonkos
pohrebisko 116
pohrebisko - Szevecseková
pohrebisko 115
pohrebisko - Bekeová
pohrebisko 114
pohrebisko - Bekeová
pohrebisko 113
pohrebisko - Beke
pohrebisko 124
nájomné
AP-Netline,s.r.o.
Dotatok - o poskytnutí verejnej elektronickej komunikačnej služby
ASA komunalny odpad
Dodatok k Zmluve o nakladadní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
Komunlana poistovna
Zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Rakoczi szovetseg
Támogatási szerződés - Zmluva o poskytnutí podpory
pohrebisko 129
Nájomná zmluva - pohr. Etela Puzsérová
pohrebisko 130,
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Ľudmila Dobrzsánszka
pohrebisko 131
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Ľudmila Dobrzsánszka
pohrebisko 132
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Horváth Norbert
pohrebisko 128
Nájomná zmluva hrobové miesto - Domov dôchodcov v Klížskej Nemej
pohrebisko 127
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Váradyová Emma
pohrebisko 126
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Váradyová Emma
pohrebisko 125
Nájomná zmluva - hrobové miesto - Kálóczyová Alžbeta
DD - MPSVaR 2013
Domov dôchodcov Klížska Nemá - MPSVaR SR zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
LAMA dodavka plynu
Obec Klížska Nemá - LAMA energy - zmluva na dodávku zemného plynu
Kupna zmluva Tarcsi
Kúpna zmluva uzavretá dňa 07. 03. 2013 medzi obcou Kl. Nemá a manž. Tarcsi
VO ponton
Príkazná zmluva - zabezpečenie verejného obstarávanie pontónu
ZoDinf.tab.ponton
Zmluva o dielo na dodanie inf. tab. - ponton
Zmulva o dodavke prac HUSK
Zmluva o dodávka prác a služieb - HUSK - RRAKN

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár