SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Predpokladáme, že pôvodný obecný znak tvoril cirkevný motív. Poznáme iba mladší znak obce, ktorý korení v erbe niektorého z rodov, ktorý si v obci uplatňoval zemepanské práva.
V poli pečatidla z 18. storočia je totiž vyrytý kompletný erb: v štíte sú tri ruže, klenotom erbu je tak isto ruža. Po stranách klenotu sú písmená K a N, skratka názvu obce v maďarčine: Kolos Néma. Odtlačky pečatidla sa našli na dokumentoch z rokov 1773 - 1785.

Roku 1826 vzniklo ďalšie pečatidlo obce. V ňom obec symbolizuje miestne poľnohospodárstvo. Kompozícia obecného znaku je tu veľmi zaujímavá. Z pažite vyrastajú tri klasy, po stranách sa vznáša kolmo postavené čerieslo a lemeš. Obe časti pluhu sú vyryté v obryse. Medzi čerieslom a lemešom, v hornej tretine pečatného poľa, sú opäť tri klasy. Kruhopis pečatidla znie: * K * .OLOZS (!) NEMA 1826. Jeho odtlačky sa našli na písomnostiach z rokov 1853 a 1866.

Roku 1880 vzniká pečiatka obce. V jej oválnom poli sú medzi čerieslom a lemešom tri klasy. Obec zo svojho staršieho znaku vynechala pažiť i opakujúce sa tri klasy. Kruhopis pečiatky znie: * KOLOZS NÉMA KÖZSÉG PECSÉTJE 1880. Našli sme ju na listoch z rokov 1887 a 1889.

Zo všetkých troch znakov je na heraldickú úpravu najvhodnejší obecný znak vyrytý do pečatidla z roku 1826. Zdvojenie klasov nenachádzame na žiadnom inom obecnom znaku.

Z hľadiska heraldického je skutočne jedinečný.

Erb obce Klížská Nemá

Červený štít, v ktorom zo zelenej pažite vyrastajú tri zlaté klasy. Po stranách klasov je strieborné čerieslo a lemeš v obryse. V strede nad klasmi je zopakovaná trojica zlatých klasov.